Nejhorší vliv mají organochlorové pesticidy. Experti z Los Angeles si všimli, že nejvíce autistických dětí se rodí v oblastech poblíž zemědělsky obhospodařovaných ploch.

Klíčovou roli podle nich mají pesticidy při vývoji plodu v matčině břiše. Tato studie je přitom první svého druhu, která prokazuje vztah mezi působením nebezpečných jedů a autismu u člověka. V západní populaci se narodí s touto psychickou poruchou každé sté dítě.

Čím vzdáleněji od zemědělsky využívaných ploch ženy žijí, tím méně často se jim rodí autismem postižené děti.

Organochlorové pesticidy se v zemědělství dnes již nevyužívají. Stále jsou ale jejich neméně nebezpečné metabolity ve volné přírodě. V padesátých letech minulého století se s velkou slávou používaly na hubení hlodavců a hmyzu. Teprve později se zjistilo, že vážně negativně účinkují na zdraví člověka.