Výroční zpráva, kterou připravilo Národní centrum pro drogy a drogové závislosti, vychází z několika výzkumů mezi žáky od 11 do 15 let. S nelegálními návykovými látkami má podle nich zkušenost až 14 procent třináctiletých a dvě až tři procenta jedenáctiletých. Vedle zmíněných drog experimentují i s extází či pervitinem.

Ročně je v souvislosti s drogami hospitalizováno 120 dětí. U čtrnáctiletých a patnáctiletých je nejčastějším důvodem kombinace několika drog a užívání marihuany, mladší přivádí do rukou lékařů častěji čichání rozpouštědel, čistidel či lepidel. Objevuje se i vdechování plynu ze zapalovačů.

Pozor na těkavé látky a plyn ze zapalovačů

"Užívání těkavých látek je třeba nepodceňovat," uvádí autoři letošní zprávy. Ročně kvůli němu zahyne jedno až dvě děti. Vdechování plynů ze zapalovačů stálo vloni život dvanáctiletého chlapce, letos při této zábavě zahynul patnáctiletý chlapec v Praze. Těkavé látky okusilo v Praze asi sedm až osm procent třináctiletých, jejich počet podle odborníků v posledních letech narostl. Holdují jim zejména děti a mládež v chudších komunitách a na velkých sídlištích.

"Počet specializovaných zařízení, která by se věnovala léčbě dětí mladších 15 let, je v ČR omezený," konstatuje zpráva. Jednotlivá zařízení nejsou dostatečně provázána, často se problémové děti také nedaří dobře diagnostikovat.

Průzkumy ukazují, že mezi českými dětmi je rozšířené i kouření a pití alkoholu. Pravidelně kouří téměř jedna třetina patnáctiletých, pivo pije pravidelně téměř 37 procent chlapců a 23 procent dívek v tomto věku, uvádí dále zpráva.