Dvojice, jež tvoří žena kolem třiceti let a muž po padesátce, dnes nejsou nijak výjimečné a zvláštní není ani to, když se pár s podobným věkovým rozdílem rozhodne založit rodinu. Přestože by se mohlo zdát, že pár bude muset řešit problémy s otěhotněním ženy pramenící ze stáří muže, není tomu tak. Pánové po padesáti mají v roli manžela a otce stejné šance jako muži mladší.

„Dvojice, kde je muž v tomto věku, nepatří mezi typickou klientelu ambulancí zabývajících se asistovanou reprodukcí. Plodnost u mužů neklesá s přibývajícím věkem tak rychle, jako je tomu u žen.

Muži v padesáti i šedesáti letech mají velmi dobrý předpoklad, že přivedou ženu do jiného stavu spontánně, bez pomoci lékařské vědy,“ popisuje primář Centra asistované reprodukce Iscare MUDr. Jaroslav Hulvert.

Spermiogram zhoršuje životní styl a prostředí

Zachování reprodukční schopnosti u muže až do vysokého věku je dáno tím, že ke tvorbě spermií dochází průběžně během celého života, na rozdíl od ženy, která se rodí s daným počtem vajíček, a ta během jejího fertilního období jen postupně dozrávají. Faktorem, který ovlivňuje kvalitu spermatu a schopnost početí, proto nebývá samotný věk muže, ale spíše jeho životní styl a aktuální zdravotní stav.

„Na množství a životaschopnost spermií působí toxické vlivy, jako jsou kouření, pití alkoholu, dlouhodobé užívání léků nebo znečištěné životní prostředí. Pokud muž celý život kouří, může mít v padesáti letech zhoršený spermiogram, ale v zásadě to není věkem jako takovým, ale spíš tím, že je negativnímu vlivu kouření vystaven delší dobu, než mu byl vystaven před deseti dvaceti lety.

Totéž platí o chronicky nemocných mužích, u kterých nebývá příčinou zhoršení spermiogramu věk, ale spíše jejich nemoc či předepsaná léčba. Pokud muž žije zdravě, tak jeho věk nebývá překážkou v početí potomka. Možnou komplikací by mohla být jen snížená sexuální aktivita, kterou může způsobit pokles mužských pohlavních hormonů související s přibývajícím věkem, “ upřesňuje MUDr. Jaroslav Hulvert.

Věk muže ovlivňuje průběh těhotenství

Přesto rodičovství padesátníka a o mnoho let mladší partnerky nemusí být úplně bez komplikací. Pokud se žena rozhodne pro početí potomka s mužem po padesátce, měla by vědět, že se tím mírně zvyšuje pravděpodobnost, že její těhotenství bude označeno jako rizikové.

Nedávné studie, které provedli vědci Sartorius a Nieschlag, ukázaly na určitou souvislost mezi věkem otce očekávaného dítěte a o něco častějším výskytem těhotenských komplikací u nastávající maminky. „U těchto těhotných je například vyšší předpoklad spontánního potratu, předčasného porodu či preeklampsie, tedy onemocnění ohrožujícího ženu i plod, jež se váže na těhotenství a projevuje se vysokým krevním tlakem a ztrátami bílkovin,“ uvádí docent Pavel Calda z gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Studie také ukazuje, že tyto matky častěji přivádějí dítě na svět císařským řezem než matky z dvojic, kde je věk rodičů vyrovnaný, co je příčinou zvýšení těchto statistických údajů, vědci neuvádějí.

Pokud platí, že s věkem matky roste u dítěte riziko vzniku vrozených a dalších genetických vad, stáří muže na vznik postižení plodu žádný vliv nemá.

Odborníci přesto ženy od rozhodnutí mít dítě s o mnoho let starším partnerem neodrazují. Pokud například platí, že s věkem matky roste u dítěte riziko vzniku vrozených vad, jako je Downův syndrom a další genetické vady, stáří muže na vznik postižení plodu žádný vliv nemá.

„Sartorius a Nieschlag na základě svých výsledků ani nedoporučují intenzivnější sledování těchto těhotenství a samotný věk otce dítěte není ani indikací k odběru plodové vody či odběru vzorku placenty za účelem odhalení genetických vad. K tomu se přistupuje jen u vybraných onemocnění, vázaných na pohlavní chromozomy,“ doplňuje docent Pavel Calda.