Japonský velvyslanec při OSN  Kenzo Ošima, který v říjnu předsedá Radě bezpečnosti, uvedl, že někteří členové RB vnímali jazyk dopisu jako "neadekvátní a útočný". Členové Rady bezpečnosti se však neshodli, jak reagovat na list ze 3. října, který nebyl podepsán žádným konkrétním představitelem a byl adresován misi Nového Zélandu při OSN. Podle některých členů měl být ignorován.

Generální tajemník OSN Kofi Annan však sdělil, že "Dáfúr je na hranici katastrofy". Za tři roky bojů mezi místním obyvatelstvem a islámskými milicemi džandžauí, nepřímo podporovanými vládou, zahynulo mezi dvěma až třemi sty tisíci lidí a další 2 milióny musely opustit své domovy.

Ošima sdělil, že RB zvažovala rezoluci odsuzující dopis, ale nakonec od od toho upustila s tím, že je důležitější se soustředit na obnovu míru v oblasti.

Súdán se brání přítomnosti jednotek OSN

Na mír zatím bez velkého úspěchu dohlíží na 7000 vojáků Africké unie. Rada bezpečnosti už zveřejnila plán, že by do oblasti vyslala na 20 000 modrých přileb, ovšem jen v případě souhlasu vlády v Chartúmu. Kvůli jejímu odmítnutí plán selhal. [celá zpráva]

Súdán trvá na tom, aby v oblasti působili jen vojáci Africké unie. Súdánský prezident Hasan Bášir uvítal, že OSN dala 22 miliónů dolarů na vojáky Africké unie. Ti však budou v oblasti jen do konce roku. [celá zpráva] Annan sdělil že násilí "je "neakceptovatelné". Zmínil přitom srpnovou smrt dvou příslušníků mírových jednotek Africké unie a další útoky na jejich příslušníky.