„Dokument z roku 2016 hovoří o nezákonném násilí a pohrdání lidským životem a důstojností. Armáda vše až dosud kryla,“ napsal list. Podezřením se nyní zabývá soud v Novém Jižním Walesu.

Austrálie není jediná, kdo se válečnými zvěrstvy v Afghánistánu bude muset zabývat. Mezinárodní trestní soud v Haagu (ICC) od listopadu 2017 do ledna 2018 obdržel z Afghánistánu přes milión stížností. Podle ICC některé z nich podaly celé vesnice a násilí se měli dopouštět nejen islamisté, ale i vládní jednotky, zahraniční vojáci či americká CIA.