Dalšími z popravených jsou Bangladéšan, Filipínka, Etiopan a dva Egypťané. Člen královské rodiny Fajsal Abdulláh Džábir Sabah byl k hrdelnímu trestu odsouzen za úmyslnou vraždu a nelegální držení zbraně. Ostatní byli odsouzeni za vraždu, pokus o vraždu, únos a znásilnění.

Jedinou ženou mezi popravenými byla filipínská pomocnice v domácnosti Jakatia Pawaová, odsouzená za zabití dcery svého zaměstnavatele.

Filipínské úřady ještě do poslední chvíle bojovaly za její omilostnění, nicméně nepodařilo se jim to. Její bratr Gary Pawa uvedl, že mu sestra volala ve středu ráno a s pláčem mu sdělila, že bude popravena. Zároveň ho požádala, aby se postaral o její dvě děti.