Ministr zdravotnictví Středoafrické republiky Fernande Ndjengbot uvedl, že vláda společně s organizacemi, včetně Světové zdravotnické organizace, pracuje na tom, aby se podařilo nemoc izolovat a zajistit obyvatelům čistou vodu. Snaží se také poskytnout lidem potřebné léky a pomoc. Občany ministr vyzval, aby všechny případy hlásili.

Cholera je vysoce infekční onemocnění, které napadá zažívací ústrojí. Vyvolávají ji bakterie přenášené znečištěnou vodou či potravou. Vnějšími příznaky jsou prudké průjmy a často osudná dehydratace organismu. Cholera je léčitelná, pokud se nemocnému včas dostane zdravotní péče.