Prezident Palauské republiky Tommy E. Remengesau Jr. ocenil spisovatele, etnografa a cestovatele Miloslava Stingla v předvečer jeho 85. narozenin za jeho nesobeckou obětavost při psaní svých reportáží a dějeprav o různých zemích a kulturách pacifických ostrovů a zejména Palauských ostrovů.

Země se rozhodla ocenit cestovatele poté, co ji navštívil český velvyslanec na Filipínách Jaroslav Olša jr. a věnoval vedení země vydání pětisetstránkového cestopisu z roku 1976, kde je velká část věnována práva Palau. Vedení země velmi zaujaly fotografie, které zachytily mnohé jejich známé a příbuzné.

Právě Olša cenu Stinglovi v pondělí předal.

Kniha, která vyšla v Československu v nákladu 65 tisíc výtisků, byla posléze přeložena do dalších jazyků včetně němčiny, ruštiny, maďarštiny a bulharštiny. Poslední upravené vydání vyšlo v roce 2011.

Stingl napsal přes 40 knih, které vyšly v 32 jazycích v celkem 17 miliónu kopiích.  Právě jeho kniha napomohla poznání Mikronésie.