„Indonéské ozbrojené síly by měly uznat, že tyto ponižující a poškozující testy panenství nepovedou k posílení národní bezpečnosti,“ řekla představitelka HRW Nisha Variová. Její organizace zaslala dopisy ICCM a šestnácti členským zemím s požadavkem naléhat na indonéské ozbrojené síly, aby tato vyšetření ukončily.

Variová dodala, že prezident Joko Widodo by měl okamžitě nařídit armádě, aby ustoupila od takových vyšetření, a zajistit, že se zákazem budou všechny vojenské nemocnice řídit.

HRW už loni kritizovala, že se testy panenství provádějí u žen majících zájem o službu u indonéské policie. Když o tom 18. listopadu zveřejnila zprávu, indonéský ministr pro koordinaci politiky, práva a bezpečnosti řekl, že se testy provádějí i u armádních rekrutek. Mluvčí ozbrojených sil pak přiznal, že se tato vyšetření provádějí déle než u policie.

Ponižující procedura

HRW hovořila s jedenácti ženami, armádními rekrutkami a snoubenkami vojáků, které se musely tomuto testu podrobit ve vojenských nemocnicích v Bandungu, Jakartě a Surabaji.

Všechny ženy popsaly testy jako bolestivé a traumatizující. Provádí se dvěma prsty, kdy se hmatem zjišťuje, že je panenská blána neporušená.

Ženy vypověděly, že testům se mohou vyhnout jen dívky s konexemi, nebo ty, které uplatí vojenské lékaře. Ani těm, které vyšetřením neprošly, ale nebylo bráněno sloužit v armádě.

Lékař ve vojenské nemocnici v Jakartě potvrdil HRW, že testy jsou součástí vstupních zdravotních prohlídek. Dodal, že se všechny rekrutky testují naráz ve velkých sálech rozdělených do kójí jen látkou. Většinou je provádějí ženy, ačkoli jedna ze svědkyň uvedla, že ji zkoumal muž.

Rekrutkám řekli, že test je klíčový pro důstojnost a čest národa. Bývalá příslušnice letectva jej bránila slovy, jak by žena mohla „hájit čest národa, když bychom neuhájili svou čest“.

Testy snoubenek

Testy se provádějí i u snoubenek vojáků. Ty potřebují ke svatbě doporučení velitele. To dostanou, jen když se snoubenka podrobí testu panenství.

Dvě manželky důstojníků jej také obhajovaly s tím, že stabilizují vojenské rodiny, ve kterých jsou muži často měsíce pryč.

Test o ničem nevypovídá

Už v listopadu 2014 Světová zdravotnická organizace vydala doporučení s názvem „Není tu místo pro testy panenství, nemají žádnou vědeckou hodnotu“.

Vyšetření totiž nezohledňují možnost poškození panenské blány jiným způsobem než při penetraci penisem. Problémem je také rozdílný tvar hymenu u jednotlivých žen.

Zatímco generální inspektor indonéské policie testy hájil s tím, že zajišťují vysoké morální standardy, a ty ženy, které jimi neprošly, jsou prý prostitutky, ministr vnitra v prosinci řekl, že se s těmito vyšetřeními skončí.

Hlavní indonéský vojenský lékař Daniel Ten na dopis HRW neodpověděl. Test panenství se provádí i u rekrutek v dalších zemích, mimo jiné v Egyptě, Indii a v Afghánistánu.