Konečné prohlášení pětačtyřicetičlenného výboru zahrnuje právo žen na účinné a moderní formy antikoncepce, uznání preventivních programů proti těhotenství nezletilých dívek a bezpečné potraty v zemích, kde to umožňují národní zákony. Dokument vyzývá ke všeobecně přístupné kvalitní sexuální a reproduktivní lékařské péči, informacím a sexuální výchově pro ženy.

Konzervativním zemím se ale podařilo zablokovat veškeré zmínky o možných různých podobách rodiny a problémech, kterým čelí ženy v důsledku své sexuální orientace. Dokument uznává, že rodina přispívá k rozvoji dívek a žen. U vzdělávání o lidské sexualitě zdůrazňuje roli rodičů. K sexuální výchově měly obecně výhrady hlavně Katar, Malta, Vatikán a Pákistán.

Členové výboru OSN naopak podle Reuters jednomyslně kritizovali, že se pomalu a nerovnoměrně naplňuje cíl světové organizace, kterým je dosáhnout rovnoprávnosti mezi muži a ženami. Zdůraznil, že tato rovnoprávnost pro ženy má zásadní význam pro ekonomický rozvoj ve světě.