Úřady uvedly, že dívka nedokázala adekvátně odpovědět na dotazy policistů.
Pákistánský ministr pro národní soulad Paul Bhatti řekl, že je známo, že dívka má duševní poruchu a že to vypadá, „že naneštěstí záměrně znesvětila korán“.

„Podle zpráv, které jsem viděla, nesla pytel s odpadky, kde byly také stránky z koránu,“ upřesnil Bhatti a dodal: „To pobouřilo některé místní lidi a velký dav se shromáždil a požadoval akci proti ní. Policie byla původně neochotná zatknout ji, ale pak se dostala pod velký tlak velkého davu, který vyhrožoval, že vypálí křesťanské domy.“

Dodal, že ze čtvrti uprchlo na šest set křesťanů.

Aktivisté bojující za lidská práva opakovaně vyzývají Pákistán, aby změnilo kontroverzní zákon rouhání, podle něhož muže být člověk za znesvěcení koránu odsouzen až na doživotí.

Mnozí z těchto lidí jsou navíc zlynčováni davem. Terčem útoků se stávají i politici, požadující změny zákona o rouhání.