Muži byli ubiti k smrti ve vesnici Kherra-Dipatoli asi 100 kilometrů od metropole Džharkhandu Ráňčí. Policie případ vyšetřuje, ale zatím nikoho nezadržela.

Vraždy vyplývající z podezření, že dotyčný provozuje kouzelnictví či černou magii, jsou ve venkovských oblastech Indie relativně běžné. V těchto oblastech je velmi silná víra v pověry, uvádějí sociální aktivisté.