„Příliš mnoha lidem zůstává utajen masivní objem dohod o převodu pozemků, které mohou zničit jejich domovy a živobytí,“ řekla k tomu Megan MacInnesová z organizace Global Witness. „Společnosti by měly dokázat, že nečiní žádnou škodu,“ dodala.

Údaje o převodech půdy zveřejnil Land Matrix, projekt pěti velkých evropských výzkumných středisek a 40 dalších organizací z celého světa. Jedná se o nejobsažnější výčet převodů půdy, jaký kdy byl sestaven, upozornil britský list Guardian. Informace v databázi pocházejí z nejrůznějších zdrojů - od novinových zpráv po terénní výzkum.

Rozbor 1 217 smluv o převodu pozemků na 83,2 miliónu hektarů podle výzkumníků potvrdil, že bohaté země usilují o to získat zemědělskou půdu v chudších zemích a se slabou správou. V tomto ohledu vzrůstá i role nově rostoucích ekonomik.

Zpráva upozornila také na růst „nových meziregionálních“ vztahů provázených sílícími investicemi v oblastech „chudého jihu“. Více než 30 procent zdokumentovaných dohod o převodu půdy uzavřeli investoři pocházející z regionu, v němž se jejich „cílová“ země nachází. Například expandující zemědělský podnikatelský sektor v Brazílii a Argentině upřednostňuje investice v dalších latinskoamerických zemích, investoři z Jihoafrické republiky jsou zase aktivní v sousedních státech na jihu, východě a ve střední části černého kontinentu.

Půda v Africe za hubičku

Většina z dokumentovaných převodů byla uskutečněna v Africe. Převody na nového majitele/nájemníka přinesly jen malý prospěch místním komunitám, často bývá využita při projektech orientovaných na vývoz. V některých případech zaplatili investoři za půdu jen velmi málo až téměř nic. Jeden norský investor například platí za pronájem 179 000 hektarů půdy v Jižním Súdánu na příštích 99 let pouhých 0,07 dolaru (asi 1,50 Kč) za hektar ročně.

Od roku 2000 bylo prodáno nebo dlouhodobě pronajato téměř pět procent zemědělské půdy v Africe. Tamní vlády často inzerují půdu jako nevyužitou, což ale podle projektu Land Matrix v téměř polovině případů není pravda, protože se jedná o půdu obdělávanou.