Studie OSN předpokládá během příštích 40 let růst počtu obyvatel na 10,6 a na přelomu 21. a 22. století až na 16 miliard.

Tempo rapidnímu růstu celosvětového počtu obyvatel budou v nastávajících desetiletích udávat Afrika a jižní Asie, napsal v časopise Science americký vědec David Bloom z Harwardu s tím, že Čína se v důsledku politiky „jednoho dítěte“ vrátí v roce 2050 k počtu 1,3 miliardy, zatímco nejlidnatější bude Indie se zhruba 1,69 miliardou obyvatel.

Bloom předpokládá dramatický růst počtu lidí v Africe – na tento kontinent připadne polovina celosvětového přírůstku. Jen v Nigérii by mělo žít tolik lidí jako v USA, to jest přes 300 miliónů, ale jen na desetině plochy Spojených států. V Africe by mohly v budoucnu žít až tři miliardy lidí.

Vědci soudí, že hlavním klíčem k omezení růstu počtu obyvatelstva Země by mohlo být vzdělání pro ženy. Nejistotami ve vývoji jsou možné infekční epidemie, války, vědecký pokrok, politické změny a schopnost lidstva spolupracovat. Bloom kromě toho doporučuje vypracovat globální přistěhovaleckou politiku.

Science připomíná, že plocha planety pro zemědělské využití se v posledních 50 letech snížila na polovinu a úbytek pokračuje.