Značný nárost počtu obětí vysvětlil ministr slovy: "Některá těla byla odnesena rovnou domů a někteří ze zraněných doma zemřeli.“

Podle úřadů byla část lidí na mostě umačkána nebo ušlapána, další zahynuli ve vodě, kam popadali. [celá zpráva]

Lidé na mostě si neuvědomili, že podobné druhy mostů, jaký vede na Démantový ostrov, kde se konal Vodní festival, se snadno rozhoupou, ať už přičiněním větru, nebo samotným pohybem lidí.

Když se přeplněný most rozhoupal, lidé propadli panice a pokusili se z něj utéci.

Situaci popsal Australan Sean Ngu, který byl v Kambodži za rodinou: „Na mostě bylo příliš mnoho lidí.“ Ti se podle něj tlačili a most se rozhoupal. „To vyvolalo paniku. Tlačenice vedla k tomu, že lidé uprostřed spadli na zem a byli rozmačkáni. Asi padesát lidí skočilo do řeky. Lidé také zkoušeli po mostě šplhat, chytali se drátů elektrického vedení pro osvětlení, ty strhli. Mnoho úmrtí zapříčinil úraz elektrickým proudem,“ dodal ještě.

Úřady čelí kritice, že uzavřeli druhou cestu na ostrov a reagovaly pomalu.