Jak připomněly tiskové agentury, v roce 2000 byl počet obyvatel Číny stanoven na 1,295 miliardy. Hlavním trendem následujícího desetiletí byl masivní přesun obyvatel z venkova do městských aglomerací.

Je to pošesté, kdy Čína provádí celonárodní sčítání obyvatel. Poprvé ale bude počítat lidi tam, kde skutečně žijí, a ne tam, kde mají registrovaný trvalý pobyt. Tím chtějí úřady lépe zaznamenat demografické změny a zjistit skutečnou velikost obřích čínských měst, ve kterých se nyní počet obyvatel jen zhruba odhaduje.

Pro sčítací komisaře představují jeden z největších problémů obavy obyvatel z narušení soukromí. Část Číňanů proto nemusí být ochotná sdělovat osobní informace ve strachu, že je úřady mohou zneužít.

Další komplikací jsou děti narozené navzdory oficiální politice "jedna rodina - jedno dítě", z nichž mnoho není oficiálně registrováno a nemá tedy žádnou právní identitu. Jejich počet přitom může dosahovat řádově milionů.

Údaje z letošního sčítání budou oficiálně zveřejněny příští rok v dubnu.