Srovnatelné jsou jen následky zemětřesení, které v lednu postihlo Haiti. OSN začátkem roku požádala dárce pro Haiti o 1,5 miliardy dolarů. Pomoc pro Pákistán je určena 14 milionům postižených lidí a má k nim proudit příštích 12 měsíců. Co do zkázy se staly pákistánské záplavy nejhorší katastrofou v dějinách OSN.

Žádané dvě miliardy obsahují 459 miliony dolarů, o něž OSN požádala dárce v srpnu pro okamžitou pomoc obětem. Zatím se z této sumy podařilo dát dohromady 80 procent. Z dalších peněz dárců se budou hradit projekty na obnovu zemědělských oblastí, vesnic, škol a zdravotnických zařízení.

Při srpnových záplavách zůstala pod vodou pětina Pákistánu, což je území odpovídající Anglii. Zasaženo bylo 20 milionů osob, zničeny skoro dva miliony domů a zabito 1700 lidí. Deset milionů osob je stále bez přístřeší.

Oddělení pro humanitární záležitosti OSN (OCHA) hlásí velké škody na infrastruktuře. Zemědělci, kterým voda zničila půdu a jimž se nepodaří do listopadu pozemky oset, zůstanou závislí na pomoci do roku 2012. I když voda začala ustupovat, v jihopákistánské provincii Sindh jsou stále některé vesnice pod vodou.