„Osm civilistů bylo zabito a pan Chursání a další dva agitátoři byli zraněni,“ řekl mluvčí guvernéra provincie Tachár Faíz Mohammad Tauhidi.

Chursání byl na cestě do odlehlé oblasti Rastak.

Mluvčího NATO se nepodařilo agentuře kontaktovat. Guvernér požaduje vyšetření případu a nechal ustavit zvláštní vyšetřovací tým.