Čína byla často kritizována ekologickými aktivisty za bezohledné ničení prostředí úniky škodlivin při těžbě ropy a těžby vzácných kovů. Stoupající kyselost půdy by však mohla podle Čanga vážně narušit zemědělskou produkci v nejlidnatější zemi světa.

Čang porovnával oficiální čínská data data o kyselosti půdy za posledních třicet let. Od 80. let se kyselost půd zvýšila s klesajícím pH o 0,13 až 0,80. Většině rostli přitom vyhovují spíše neutrální půdy s pH 6 až 8 a pokračující pokles pH by pro ně mohl být fatální.

V přírodě podle Čanga zabere změna o 1 pH stovky let.

Na vině jsou podle vědce hnojiva, či spíše jejich nadužívání. Celkové množství spotřebovaných  hnojiv vzrostlo od 80. let o polovinu.

Půda jen pro škůdce

Kyselejší a vytvářejí vhodné prostředí pro pestrou škálu škůdců a hlístů. Pokud bude tento trend pokračovat a nepodaří se ho zvrátit, bude mít Čína problém, jak nakrmit svou miliardovou populaci.

Kromě hnojiv zvyšují kyselost půdy i kyselé deště, k nimž přispívají emise z prudce se rozvíjejícího čínského průmyslu.

Někteří vědci upozorňují, že Čangova práce je povšechná na základě vzorků z celé země a lepší výpověď by měly upřesněné teritoriální studie. Nicméně souhlasí, že hnojiva problém kyselosti půd zhoršují. Měla by se proto výrazně omezit. To je ovšem v rozporu s potřebou vysokých výnosů.

Čang se proto obává, že v mnoha oblastech klesne pH na 3 a na takové půdě už obilí neporoste.