Katolická církev toto rozhodnutí podle stanice BBC napadla u soudu. Víra v jediného Boha v křesťanství i islámu vychází z židovské víry a křesťané i muslimové uznávají židovské proroky.

Výraz Alláh je arabské slovo pro Boha a malajština ho pro označení jediného Boha přejala. Katolická církev navíc argumentuje, že arabští křesťané výrazem Alláh vzývali jediného Boha ještě předtím, než islám vznikl.

Malajská křesťanská federace se dovolává ústavou zaručené svobody vyznání. Zákaz vlády praktikovat náboženství ve vlastním jazyce činí podle křesťanů tuto záruku bezvýznamnou. V Malajsii se k islámu hlásí dvě třetiny populace.