Austrálie produkuje v průměru na osobu největší objem emisí v rozvinutém světě a přední místo na seznamu vývozních surovin zaujímá uhlí. Program ETS měl být spuštěn v červenci 2010, uvedla BBC.

Premiér Rudd řekl, že nejhorší globální recese od světové krize z třicátých let vyžaduje adaptaci opatření proti změně klimatu, nikoliv však upuštění od nich. Zároveň dodal, že původní cíl zredukovat do jedenácti let emise o 5 až 15 procent stavu z roku 2000 by mohl být později navýšen až na 25 procent.

Podle Rudda se bude v první rok ETS za každou tunu uhlíku v ovzduší platit deset australských dolarů (asi 140 korun), od roku 2013 už budou ceny pohyblivé. „Věříme, že to je adekvátní reakce na současnou nejistotu,“ poznamenal.

Povolenky kritizují jak představitelé průmyslu, tak ochránci životního prostředí. Ti první se brání omezením, podle druhých jsou omezení malá.