Apchisit Vedžadžíva uvedl, že se celý případ musí prošetřit. „Není zcela jasné, čí je to práce. Všechny úřady uvádějí, že to není jejich politika, ale mám důvod věřit, že se to v některých případech stalo. Nemám však důkazy, kdo přesně to udělal. Jistě ho přivedu k zodpovědnosti."

Během posledních let do Thajska uprchly tisíce příslušníků muslimské etnické menšiny z Barmy, kde vládne autoritativní režim Thana Šveje. Mnoho z nich skončilo v táboře u hranic s Myanmarem, někteří ale byli v lodích, v nichž připluli, odvlečeni na volné moře. Thajsko má na jihu země problém s muslimskými separatisty.

CNN mimo jiné zaznamenala případ, že thajská loď odvlekla člun se 190 uprchlíky na širé moře. Skupina uprchlíků, kteří minulý týden skončila v Indonésii, uvedla, že byli zadrženi thajskými vojáky, kteří je bili a pak je nechali na volném moři.