Pohlcování oxidu uhličitého má nastartovat "pohnojení" oceánu železem, které by stimulovalo množení planktonu, který by pak fotosyntézou jako houba nasával z atmosféry skleníkový plyn a vydechoval kyslík, zatímco uhlíková složka CO2 by s odumírajícím planktonem klesla na dno oceánu.

Podobný cyklus byl pozorován v oblasti Crozetových ostrovů, kde každoročně na vlnách rozkvétá plankton na rozloze o velikosti Irska díky zvýšenému obsahu železa, které se do oceánu dostává díky místní sopečné aktivitě.

Protesty projekt už jednou zastavily

Německá vláda pokusný projekt, který měl možnost pohlcování uhlíku ověřit v terénu, už jednou na protesty ekologů zastavila. Nicméně nakonec byl projekt obnoven. V jeho rámci bude však nutné zjistit, jaký dopad bude mít hnojení železem na ekosystém.

Nové kolo testů probíhá od 7. ledna do 17. března v rámci společného indicko-německého experimentu LOHAFEX (LOHA je indické slovo pro železo a FEX zkracuje výraz fertilizační experiment). Na německé lodi Polarstern se ho v jižním Atlantiku účastní další vědci z evropských zemí a Chile.