Podobná nařízení v zemi s 86 milióny obyvatel platila už v šedesátých letech a vláda od nich upustila v roce 2003. Podle vládních statistik se za prvních devět měsíců letošního roku narodilo párům, které již měly dva a více potomků, 93 tisíc dětí.

Podle zástupce vládního úřadu pro populační růst a rozvoj rodiny byla ale pravidla nastavena příliš obecně, lidé jim neporozuměli a často z nich čerpali výhody. Vláda uvádí, že některé skupiny budou z omezení vyňaty, jako například etnické menšiny či páry, které vstoupily podruhé do manželství nebo ztratily dítě.

Kritici vládního plánu argumentují tím, že mladší generace je základem pro budoucí rozvoj země. Korespondent stanice BBC dodal, že zatímco městská populace má více dětí, protože je dostatečně materiálně zabezpečená, pro chudší venkovské obyvatelstvo je širší rodina zárukou bezpečnosti a zajištění ve starším věku v zemi, kde neexistuje všeobecný penzijní systém.

Průměrný roční růst vietnamské populace činí v posledních letech stabilně pouze okolo 1,3 procenta.