Podle vlády jsou žebráci náchylní k zločinům anebo se často stávají terčem různého zneužívání. V afghánských městech je však tolik bídy a tedy i žebráků, že nařízení nutně vyvolává u Afghánců skeptické reakce.

Většina žebrajících jsou ženy, děti, lidé s tělesným postižením nebo staří lidé. V ulicích měst jich přitom začíná přibývat v souvislosti s nadcházející zimou a méně častými příležitostmi k obživě. Zejména děti jsou častým cílem sexuálních útočníků a drogových pašeráků.

Organizace spojených národů nemá přehled o počtu afghánských žebráků, nicméně země je podle ní pátou nejméně rozvinutou na světě. Podle humanitárních organizací žije téměř polovina její populace z méně než 40 korun denně, zatímco se Světový potravinový program OSN snaží nasytit na osm miliónů Afghánců.