Mise OSN v Kongu je se 17 tisíci nasazenými vojáky vůbec největší na světě. Od února 2000 zaznamenala několik zásadních úspěchů - pomohla stabilizovat zemi, odzbrojit řadu bojujících frakcí a umožnila konání demokratických voleb.

Minulý rok však BBC informovala o tom, že zejména pákistánští vojáci měnili v roce 2005 zbraně za zlato. Rebelové, s nimiž obchodovali, se přitom během dlouholeté občanské války dopouštěli nejhorších zločinů proti lidskosti. Když to v roce 2006 zjistil speciální vyšetřovací tým OSN, jeho zpráva zůstala až do uveřejnění kauzy BBC utajena.

Započaté vyšetřování pak bylo podle nových tvrzení britské stanice zastaveno následkem politického nátlaku. Stanici to pověděli lidé zdroje z OSN.

Zjištění reportérů BBC za rok a půl vyšetřování
Pákistánští vojáci ve východním městě Mongbwalu nezákonně směňovali s milicemi FNI zbraně za zlato.
Příslušníci indického kontingentu u města Goma obchodovali s milicemi, které měly účast na genocidě ve Rwandě.
Indové navíc od rebelů kupovali drogy.


Vyšetřování zastaveno

OSN prošetřovala nařčení týkající se Pákistánců. Jeden z důstojníků měl být zodpovědný za obchod se zlatem, k němuž neváhal používat helikoptéry mise. Pak bylo ale rozhodnuto, že vzhledem k nedostatku dalších důkazů nemohou být nařčení o dodávkách zbraní potvrzena a záležitost je tak ukončena.

Reportéři BBC ve východním Kongu však mluvili s několika lidmi, kteří potvrdili, že milice jsou nově vyzbrojeny. Jeden jejich někdejší člen potvrdil, že byl přitom, když ze základny mise OSN bylo přivezeno sedm beden munice. Uvěznění někdejší velitelé FNI známí jako Kung-Fu a Drak se veřejně přiznali, že od vojáků OSN obdrželi zbrojní dodávky. Reportéři BBC se k nim do přísně střeženého vězení dostali a oba muži svá dřívější tvrzení potvrdili.