"Muslimští chlapci a dívky by měli poznat, že je jejich víra s naší společností spojuje, nikoliv dělí," řekl zemský ministr kultury Helmut Rau (CDU). "Chceme podporovat výchovu dětí z muslimských rodin," dodal pro stanici Deutschlandfunk. Zatímco v deseti školách se budou děti vzdělávat podle zásad sunnitského islámu, dvě vzdělávací instituce zařadily do rozvrhu také hodiny pro alevity, převážně kurdskou odnož islámské víry.

Svobodná výuka náboženství vychází z ústavy, jejíž tvůrci v roce 1949 pochopitelně nemohli vědět, že za téměř půlstoletí bude v Německu paralelně existovat hned několik nekřesťanských vyznání, která tvoří výraznou menšinu ve společnosti.

Projekt výuky islámu pod státní kontrolou, není sám o sobě ničím novým a poprvé se objevil již v polovině 80. let minulého století.

Německo se však potýká s dvojím problémem - pro výuku nejenže chybějí kvalifikovaní pedagogové, ale zemská ministerstva často tápou při hledání odpovídajícího partnera, který by se za výuku odborně postavil.

CDU už na leitkultur netrvá

Islám totiž historicky nemá žádné hierarchicky uspořádané struktury obdobné křesťanským církvím, a tak musí každá země utvářet celé diskusní skupiny, kam zve zástupce různých muslimských společenství.

Prozatím pouze v Berlíně převzala pilotní projekt výuky na čtyřicítce škol Islámská federace, která také vzdělává vlastní učitele. Ostatní země sázejí spíše na motivované absolventy pedagogických fakult.

Výuka prozatím neprobíhá nikde v Německu plošně. To by se však podle kulturologa Wernera Schiffauera z University Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou mohlo za pár let změnit. "Zavedení výuky islámu je jasným uznáním skutečnosti, že jsme přistěhovaleckou společností, v níž mají muslimové své pevné místo," dodává.

První krok byl již podle politologů učiněn. Křesťanští demokraté totiž uložili debatu o tzv. vůdčí německé kultuře (Leitkultur) k ledu a otevřeně mluví o přistěhovalecké společnosti, kde paralelně existují různé kulturní hodnoty. "Něco takového by bylo před pěti lety ještě nemožné," uzavírá Schiffauer.

Muslimové v lavicích
Předmět Náboženství islámu (vyučující jsou muslimové)
Dolní Sazko (od 2003)
Berlín (od 2001)
Bádensko-Württernbersko (od 2006)
Předmět Nauka o islámu (vyučují nemuslimové)
Severní Porýní-Vestfálsko (od 1999, od 2006 učí také muslimové)
Bavorsko (2001)
Porýní-Falc (od 2004)