Po tři měsíce bude Spolkový kriminální úřad (BKA) zkoušet techniku, která by mohla v budoucnu automaticky "filtrovat" hledané osoby, podezřelé z kriminální činnosti. Počítač má nyní za úkol zkušebně třídit mezi tisícovkami cestujících obličeje asi 200 dobrovolníků, kteří pravidelně přes mohučské nádraží cestují a do testu se přihlásili.

Kriminální ústředna umístila šest kamer na hlavní nádražní schodiště, kudy většina cestujících prochází. V podzemí stojí počítače, které pořizují záznam. Během zhruba 20 sekund, kterou člověk potřebuje k překonání snímaného úseku, počítač obličej "proklepne". Data se automaticky srovnávají s rozlišovacími znaky dvou stovek testovaných dobrovolníků. Po schodišti denně projde kolem 15 000 až 20 000 lidí.

Pokus skončí v lednu

Pokusem, který skončí na konci ledna příštího roku, chce kriminální centrála podle jejího viceprezidenta Jürgena Stocka vyzkoušet rozlišovací systémy tří firem, které je nabídly. Systém přitom policie považuje jen za jeden z mnoha prostředků, jak odhalit možné atentátníky či jiné zločince.

Šéf projektu Andrew Pretzel vysvětlil, že počítačové programy zkoumají zejména horní část očních oblouků, určité části čelistí a úst. Z pohledu ochrany dat nepovažuje BKA novou techniku za problém. Centrála navíc domluvila pokus se státním zmocněncem pro ochranu dat. Kromě dohodnutých testovaných osob počítač smaže do 48 hodin údaje o všech ostatních zaznamenaných průchozích.

Zatím není jasné, jak účinná technika bude. Hodně záleží na dobrých světlených podmínkách, a právě proto bylo vybráno nádraží v Mohuči.