Ve svém programu má frakce Greens/EFA na prvním místě prosazení odchodu od jaderné energie a energie získané z uhlí a získávání energie pouze z obnovitelných zdrojů. S tím souvisí prosazování masivních investic do udržitelné dopravy a obnovitelných zdrojů energie.

Dalším bodem je zákaz všech geneticky modifikovaných rostlin, pesticidů a jiných toxických látek a jejich nahrazení bezpečnějšími alternativními pěstitelskými metodami.

Frakce chce prosadit právo na rodičovskou dovolenou pro oba rodiče. Současně chce ukončit úsporná opatření prostřednictvím zvýšené solidarity v celé Evropské unii. Každý, kdo žije v Evropské unii, by měl v budoucnu získat „občanství EU“ bez ohledu na svou státní příslušnost.

Tři noví europoslanci za Pirátskou stranu se zatím jen účastnili jednání Greens/EFA, svými podpisy účast v parlamentní frakci tohoto uskupení zatím nepotvrdili.

Noví poslanci v Evropském parlamentu

Noví poslanci v Evropském parlamentu

FOTO: Novinky

„Nemůžeme o tom rozhodnout sami, musí to schválit náš republikový výbor,“ řekl Mikuláš Peksa, jeden z nových zástupců v EP. Kam budou nakonec patřit, musejí ale Piráti rozhodnout tak, aby bylo jasno 21. června, kdy musí frakce v europarlamentu oznámit své členy.

Frakce, či v terminologii jednacího řádu EP politická skupina, může být ustavena nejméně 25 europoslanci, zvolenými v nejméně čtvrtině členských zemí, tedy nyní v sedmi státech bloku. Frakce má k dispozici vlastní sekretariát i administrativní zázemí a finance.