Úřady ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko odhadují škody na 422 miliónů eur, Sasko je prozatímně vyčíslilo na 308 miliónů eur a Sasko-Anhaltsko na 237 miliónů eur.

Za pomoc zemědělcům jsou zodpovědné jednotlivé spolkové země. O případné pomoci postiženým farmářům ze strany vlády v Berlíně chce ministryně zemědělství Julia Klöcknerová rozhodnout teprve koncem srpna po sklizni.