Kauza se týká šeků s extremistickou symbolikou, které Kotleba předal v roce 2017 v Banské Bystrici třem rodinám. Darovaná suma na šecích byla ve výši 1488 eur (37 200 korun), přičemž čísla 14 a 88 jsou součástí neonacistické symboliky. Číslo 14 označuje počet slov z věty amerického neonacisty Davida Lanea odsouzeného k doživotí „We must secure the existence of our people and a future for white children”, což v překladu znamená „Musíme zabezpečit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí“.

Dvě osmičky znamenají osmé písmeno abecedy, kterým je H. Číslo 88 je proto odkazem na nacistický pozdrav Heil Hitler.

„Použitím neonacistické, resp. extremistické symboliky čísel veřejně projevil sympatie k rasistické a nacistické ideologii, která směřuje k potlačení základních práv a svobod osob a která hlásá rasovou i etnickou nenávist,“ uvedla Tökölyová.