K tajnému kódu se panovník uchýlil pro případ, kdyby se zprávy dostaly do rukou nepřítele. Na počátku 16. století trvalo dva týdny, než se zprávy z panovníkova sídla dostaly do jihovýchodní Itálie, kde generál operoval.

Král v dopisech například dává pokyny k rozmístění vojsk, anebo generála kárá, že bez jeho vědomí přikročil k diplomatickému vyjednávání.

Kód se skládá z 88 symbolů a 237 kombinovaných znaků. Každý ze znaků se skládal z dvou až šesti symbolů, což mohl být například trojúhelník nebo číslice. V zápisu navíc nejsou slova ani věty nijak odděleny. Španělské tajné službě trvalo téměř půl roku, než čtyři z nich rozluštila. Některá z dešifrovaných psaní měla až 20 stran.

Španělsko a Francie mezi sebou na počátku 16. století válčily o nadvládu ve Středomoří. Mezi lety 1499 a 1504 se boj soustředil na Neapolské království. Španělé nad ním získali kontrolu v roce 1504 a vládli zde až do roku 1647.

Ferdinand Aragonský se v roce 1469 oženil s Isabelou Kastilskou. Jejich sňatek předznamenal sjednocení Španělska. V roce 1492 padla Granada, poslední maurská pevnost v zemi, čímž dvojice dovršila reconquistu. Ve stejném roce tito španělští panovníci podpořili výpravu Kryštofa Kolumba.