Takzvaný Velký senát, který projednává závažné případy porušení práv, ve svém verdiktu neshledal, že by české soudy Regnerovi upřely právo na spravedlivý proces.

Regner tvrdil, že česká justice mu toto právo upřela, když mu neumožnila seznámit se s utajenou informací, na jejímž základě o prověrku přišel. Poukazoval na to, že když nezná obsah zprávy, nemůže vyvrátit její tvrzení.

Jeho stížnost už štrasburský soud v roce 2015 zamítl. Sedmnáctičlenný Velký senát v úterý v poměru deset hlasů ku sedmi předešlý verdikt potvrdil.

České soudy postupovaly nestranně

Ve zdůvodnění rozsudku mimo jiné uvedl, že domácí soudy zabývající se kauzou postupovaly nezávisle a nestranně, měly neomezený přístup ke všem důvěrným dokumentům a jejich nezpřístupnění řádně odůvodnily. Uvedl také, že české soudy vzaly v úvahu všechna fakta v případu, který se vyznačoval zvláštními okolnostmi.

Senát shledal, že v kauze nebyla natolik porušena rovnováha mezi oběma stranami, aby bylo možné konstatovat porušení práva na spravedlivý proces.

Regnerovu stížnost zamítly české soudy včetně ústavního, jenž se držel svého dřívějšího názoru, že v utajovaných věcech, kde je velmi zřetelný bezpečnostní zájem státu, není vždy možné uplatnit všechny běžné záruky spravedlivého procesu.