Na zasedání řídicího výboru Společenství evropských železnic (CER) koncem května například belgický ministr Jan Jambon navrhl zavést tento registr v Belgii minimálně u vysokorychlostních vlaků. Registr zvažují také v NizozemskuVelké Británii.

Naproti tomu Německo, Francie a další státy se zatím k tomu staví zdrženlivě.

„V rámci CER se o bezpečnosti železniční dopravy diskutuje velmi vážně. Systémů na její posílení je celá řada, včetně sofistikovaných kamerových systémů, bezpečnostních rámů či detektorů výbušnin. Povinný registr je jen jedním z dalších,“ uvedl pro Právo mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Otázka konkurenceschopnosti

Jak mluvčí ujistil, České dráhy se této diskuse účastní a jako ostatní členové CER vnímají téma bezpečnosti jako mimořádně závažné. „Opatření pro posílení bezpečnosti však mohou zároveň snížit konkurenceschopnost železnice. Ve chvíli, kdy budeme po zákaznících vyžadovat bezpečnostní kontroly nebo jejich osobní údaje, velmi pravděpodobně jich část ztratíme. Najít pro veřejnost přijatelné řešení je proto obtížné,“ upozorňuje Joklík.

CER je mezinárodní platforma, která sdružuje přes sedmdesát železničních společností. Slouží k diskusi o rozvoji evropské železnice a dalších zásadních otázkách s mezinárodním přesahem, jako je právě bezpečnost cestujících.