„Podíl muslimů ve světové populaci by se vyrovnal podílu křesťanů okolo roku 2070, obě skupiny budou tvořit zhruba 32 procent populace. Počet muslimů poté převýší počet křesťanů, ale obě tyto náboženské skupiny porostou zhruba v tandemu. Do roku 2100 by bylo zhruba o procento více muslimů (35 procent) než křesťanů (34 procent),“ uvedla agentura ve své zprávě.

Svět do roku 2100
 nynír. 2070r. 2010
křesťané31,4%32,3%33,8%
muslimové23,2%32,3%34,9%
          zdroj: Pew Research Center 

Zpráva se ale jinak zabývá hlavně vývojem do roku 2050, pro který udává i odhady v konkrétních číslech.

Nynější vývoj naznačuje, že vyznavači islámu budou svými počty celosvětově na vzestupu. Očekává se, že mezi lety 2010 a 2050 přibude o 35 procent lidí více, takže jich v polovině století na světě bude 9,3 miliardy. Odhady ukazují, že relativně mladá muslimská populace s nejvyšší porodností vzroste o 73 procent. Také křesťanů přibude, ale mělo by jich být jen o 35 procent více.

Neznamená to ovšem, že muslimů bude na Zemi více než polovina - stejně jako křesťané by měli tvořit necelou třetinu všech lidí na světě. Mírně například vzroste i počet ateistů nebo těch, kdo se nehlásí k žádnému náboženství, ačkoliv v poměru k ostatním jich ubude.

Svět do roku 2050
 populace r. 2010odhad pro r. 2050celkový nárůst
křesťané2,168,330,000 (31,4%)2,918,070,000 (31,4%)749,740,000
muslimové1,599,700,000 (23,3%)2,761,480,000 (29,7%)1,161,780,000
nevěřící/bez náboženství1,131,150,000 (16,4%)1,230,340,000 (13,2%)99,190,000
hinduisté1,032,210,000 (15%)1,384,360,000 (14,9%)352,140,000
buddhisté487,760,000 (7,1%)486,270,000 (5,2%)-1,490,000
židé13,860,000 (0,2%)16,090,000   (0,2%)2,230,000
ostatní462,840,000 (6,7%)510,590,000 (5,5%)47,750,000
svět celkem6,895,850,0009,307,190,0002,411,340,000
         zdroj: Pew Research Center

Evropa jako jediná na ústupu

„Evropa je jedinou světovou oblastí, kde se odhaduje celkový populační pokles,“ upozornili dále autoři studie.

Podotkli, že křesťanů v příštích desetiletích zhruba o sto miliónů ubude z nynějších 553 miliónů na 454 miliónů. Zůstanou nadále největší skupinou obyvatel, ale zatímco dnes tvoří zhruba tři čtvrtiny, v budoucnu to budou už jen dvě třetiny.

Předpokládá se, že vzrostou počty bězvěrců či těch, kdo se nehlásí k žádnému náboženství. Do roku 2050 to bude skoro čtvrtina Evropanů (23 procent), zatímco muslimové budou tvořit desetinu populace. Nyní jich je 5,9 procenta. Dvojnásobně má vzrůst také poměr hinduistů mezi evropským obyvatelstvem z nynějších 0,2 procenta (1,4 miliónu věřících) na 0,4 procenta (2,7 miliónu věřících) a podobný růst je odhadován u buddhistů na starém kontinentu z nynějšího 1,4 miliónu na 2,5 miliónu.

Muslimové mají nejvíc dětí

Globální nástup muslimů je nabíledni: rodí nejvíce dětí a jejich populace je v poměru nejmladší. Zatímco muslimská žena porodí v průměru 3,1 dítěte, tak křesťanská 2,7 dítěte. Ukazatel u hinduistů je 2,4 a u židů 2,3. Jedině u těchto skupin je porodnost nad průměrným 2,1 dítěte, což je minimum potřebné k zachování demografické stability.

Muslimové ve skupině dětí do 15 let tvoří 34 procenta, zatímco hinduisté 30 procent a křesťané 27 procenta.

Agentura Pew Research upozornila, že odhadovaný růst počtu muslimů a křesťanů bude probíhat zejména díky sílící populaci na africkém kontinentě. Autoři zprávy zdůraznili, že se jedná o odhad, který může vzít za své vlivem mnoha faktorů od živelních katastrof přes politickou nestabilitu po války a hladomory.