„Zakladatelé Evropské unie se před 60 lety rozhodli, že kontinent nespojí zbraněmi, ale silou práva,” připomněl v tiskové zprávě předseda komise Jean-Claude Juncker. Dodal, že ačkoliv na to mohou být Evropané právem hrdí, je také třeba mluvit o budoucnosti. Bílá kniha zkoumá, jak se Evropa v příštích letech změní a představuje pět možných cest.

Podle komise bude Unie v roce 2025 buď pokračovat v dosavadní praxi, anebo bude redukována pouze na jednotný trh. Komise uvedla, že by to byl krok zpět, který by mohl způsobit těžkosti například lidem, kteří pracovali nějaký čas v zahraničí a těžko by nárokovali důchod.

Spolupráce jen ve vybraných oblastech

Komise ale také nevylučuje, že v budoucí Unii bude část států, které se budou chtít posunout dál, zatímco jiné ne. Anebo bude v nastoleném vývoji pokračovat celý blok, ale bude „dělat méně, zato efektivněji“. To znamená, že by se členské státy zaměřily na spolupráci a rychlé jednání jen ve vybraných oblastech politiky. Poslední variantou by byl scénář, kdy toho bude EU dělat „mnohem více společně.“

Autoři zprávy v této souvislosti upozornili, že „do roku 2060 nebude obyvatelstvo žádného členského státu představovat ani procento světové populace, a to je pádný důvod, proč zůstat jednotní, abychom tak mohli více dosáhnout.”

„Prosperita Evropy jako pozitivní globální síly bude nadále záviset na její otevřenosti a silných vazbách s jejími partnery,” dodali.

Římské smlouvy byly podepsány 25. března 1957.
Bílá kniha má pomoci nasměrovat debatu představitelů členských zemí EU o budoucím směřování.