Podle první právní úpravy budou ve členských státech nově klasifikovány jako trestné činy i cesty do zahraničí s cílem připojit se k teroristické skupině, účast na výcviku teroristů nebo veřejná obhajoba terorismu. Unijní země si rovněž budou povinně vyměňovat informace o trestních řízeních souvisejících s terorismem.

Druhé nařízení se týká zpřísnění kontrol při vstupu na území EU a jeho opouštění. U každého cizince i u všech občanů unijních zemí budou úřady zjišťovat, zda pas či doklad totožnosti, kterým se prokazuje při cestě do některého ze států Evropské unie či opačným směrem, není evidován v databázi ukradených či ztracených dokladů.

Kontrolovat se bude rovněž, zda jméno není na seznamu hledaných osob.