Zuroff zvlášť odsoudil laxnost Ukrajiny, kde je podle něj hodně kolaborantů s nacisty. Připomenul i případy Norska a Švédska, kde nemá justice ani možnost stíhat bývalé válečné zločince. "Přitom někteří Norové dobrovolně pomáhali silám SS a byli posláni na východ, kde páchali zločiny proti lidskosti," zdůraznil šéf centra.

Naopak pochválil Německo, kde justice v roce 2011 zavedla změny umožňující stíhat všechny osoby, které kolaborovaly s nacisty ve vyhlazovacích táborech. Lze tak očekávat, že za podíl na zavraždění asi šesti miliónů Židů nacisty a jejich kolaboranty bude nyní v Německu souzeno více lidí, věří Zuroff.

Podle Centra Simona Wiesenthala v Jeruzalémě bylo od roku 2001 za účast na vyhlazování Židů odsouzeno ve světě 104 bývalých nacistů. To je podle Zuroffa velmi málo. Příčinu vidí nejen v malé vůli některých zemí, ale i v tom, že do holokaustu se zapojilo tak moc lidí, že ani není možné je všechny postavit před soud. Velký počet jich už také zemřel.