Vedení restaurace doufá, že tím odrazí kritiku kardinálů, politiků i památkářů, jimž McDonald’s u baziliky velmi vadil.

Lidi bez přístřeší přitáhl do Vatikánu papež František, jehož ideálem je „chudá církev pro chudé“. Občas je zval na koncerty, a nakonec nechal bezdomovcům nainstalovat sprchy a zdarma jim zařídil stříhání vlasů a vousů. Ti ovšem ve Vatikánu už zůstali a nocují nyní nedaleko papežského sídla. Každé pondělí ve 13.00 si nyní mohou skočit „do Meka“ pro burgery, a navíc dostanou nakrájená jablka a PET lahve vody.

V ubytovnu pro desítky bezdomovců se změnil barokní kostel Svatého Kalixta v centru Říma, který spravuje Vatikán. Papež František se tak snaží pomoci lidem na ulici, které zaskočily na Itálii výjimečné mrazy.