Kabinet si od zmíněného patření slibuje snížení spotřeby igelitových tašek na jednu osobu na 90 kusů ročně. Od roku 2019 budou muset obchodníci vést evidenci igelitových tašek a zákazníkům je k nákupům nebudou moci dávat zdarma.

„Lehké plastové tašky se poměrně rychle stávají odpadem, proto je potřebné zabránit negativními vlivu tohoto odpadu na životní prostředí,“ odůvodnilo návrh ministerstvo životního prostředí.

Průměrná spotřeba igelitových tašek se v členských zemích Evropské unie pohybuje kolem 200 kusů ročně na jednoho občana. Ke snížení spotřeby  zavazuje členské státy evropská směrnice. Státy musí přijmout opatření, aby se jejich spotřeba snížila na 90 kusů ročně na osobu do konce roku 2019 a na čtyřicet kusů do roku 2025. Do konce roku 2018 musí všechny členské státy igelitové tašky zpoplatnit.

V zemích, kde už igelitové tašky byly zpoplatněny, rapidně klesla jejich spotřeba. Například v Severním Irsku o 72 procent, ve Skotsku o 80 procent a ve Walesu až o 96 procent.

V Česku by měl zákaz igelitek zdarma platit od roku 2018. V mnoha obchodech igelitky zpoplatnili již dříve. [celá zpráva]