Průzkum shledal, že polovina francouzských muslimů jsou sekularisté, další čtvrtina jsou „hrdí muslimové“, kteří ale přijímají francouzské právo a staví se například proti nošení burek.

KOMENTÁŘ DNE:
Rumuni protestují, EU se blazeovaně neangažuje - Protesty Rumunů proti korupci a nečinnost Evropské unie komentuje Alex Švamberk. Čtěte zde >>
Očima Saši Mitrofanova: Komu Senát nedají? Kdo ho nechce dát?

Zbylá zhruba čtvrtina jsou nejméně kompromisní věřící, kteří nadřazují šaríu nad stávající zákony a schvalují polygamii či burky, zakázané v roce 2010.

Tuto skupinu tvoří „většinou mladí, méně kvalifikovaní lidé s nízkou účastí na pracovním trhu“. Většinou žijí na předměstích velkých měst.

Do této skupiny radikálů spadá zhruba polovina všech muslimů mladších 25 let, zatímco z věkové kategorie nad 40 let je to jen 20 procent. „Islám zajišťuje těmto lidem na okraji francouzské společnosti sebeuplatnění,“ uvedli výzkumníci.

Je jich méně, než se myslelo

Ve Francii podle Ifop žijí tři až čtyři milióny muslimů. Dříve se občas tvrdilo, že jich je až 6,5 miliónu a tvoří desetinu obyvatelstva.

Studie také ukázala, že ačkoli většina jich považuje náboženství za důležité, každý týden navštěvuje mešitu jen 29 procent z nich. Rovněž není bez zajímavosti, že většina francouzských muslimů – 60 procent – se domnívá, že by muslimským dívkám mělo být dovoleno nosit ve škole šátek. Francie to zákonem zakázala před 12 lety.