„Očekáváme stagnaci nebo dokonce mírný pokles emisí CO2. Hlavním důvodem je pokles spotřeby uhlí v Číně. Vliv má ale i rozvoj získávání energie z obnovitelných zdrojů,“ řekla BBC Corinne Le Quereová z Univerzity ve východní Anglii, která analýzu dat vedla.

„A to je na celé věci nejzajímavější. Dokážeme obnovitelné zdroje využít natolik, aby jednou plně nahradily uhlí?“ dodala badatelka řečnickou otázku.

Podle odhadů, které zazněly na klimatické konferenci a byly publikovány také v odborném magazínu Nature Climate Change, by mohly emise oxidu uhličitého letos oproti loňskému roku klesnout až o 0,5 procenta. V roce 2014 přitom stejnou měrou stouply.

Mírní optimismus

Le Quereová nicméně mírní optimismus. „Rozvíjející se ekonomiky jsou na uhlí stále závislé, a tak je pravděpodobné, že emise opět začnou růst,“ varovala.

Abychom zastavili klimatické změny, musíme emise srazit k nule a my tady hovoříme pouze o zastavení růstu. Pokud ale bude dohoda uzavřená v Paříži silná, můžeme být letošek přelomovým rokem,“ dodala.

Česko své závazky splní

Česko je podle ministra životního prostředí Richarda Brabce na dobré cestě splnit závazky přijaté s ostatními státy Evropské unie. Podle nich má ČR do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů nejméně o 40 procent ve srovnání s rokem 1990.

Brabec v pondělí na pařížské konferenci upřesnil, že úroveň emisí skleníkových plynů v ČR byla v roce 2013 o 34 procent nižší než v roce 1990.