Biskupové z celého světa přijali na závěr třítýdenního zasedání charakterizovaného hledáním kompromisu mezi postoji konzervativců a liberálního křídla závěrečné usnesení. Františkův názor reprezentovaný progresivnější skupinou biskupů převážil v přístupu k rozvedeným, jimž dokument otevírá dosud zavřené dveře do řad katolických věřících.

Pontifik, který se letos vyslovil pro větší otevřenost k dosud církví nepřijímaným skupinám, jako jsou právě znovu sezdaní, tak získal podporu pro případné další kroky ohledně tohoto citlivého tématu.

Kvůli odporu tradicionalistů se však nepodařilo do usnesení prosadit zmínku o tom, že by duchovní měli automaticky při mši umožňovat rozvedeným a znovu sezdaným věřícím přijímání, což bylo důležitým tématem synody. Katolická doktrína v současnosti zapovídá podruhé sezdaným přijímání, neboť považuje za platné pouze první manželství a sex s druhým partnerem proto bere jako hřích cizoložství.

Na synodě neuspěla ani snaha o zmírnění přístupu vůči gayům a lesbám. Někteří biskupové sice navrhovali, aby byla do textu zahrnuta věta nazývající homosexuály "bratry, sestrami a kolegy", avšak bezvýsledně. Zástupci řady zemí toto téma nadále považují za tabu a jakoukoli vstřícnou zmínku o homosexuálech nepřipustili.