Peníze mají pomoci s oživením hospodářství Ukrajiny, která se vlivem krize na východě ocitla na pokraji bankrotu. Věřitelé ale předpokládají, že Kyjev zavede ekonomické reformy a protikorupční opatření.

Půjčka byla odsouhlasena na summitu, jehož se zúčastnili i představitelé pěti dalších postsovětských republik, které EU začlenila do programu Východního partnerství – Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie a Moldavska. Unie jim společně s Ukrajinou slíbila granty ve výši 200 miliónů eur (5,5 miliardy korun).