Podle agentury ANSA nebylo jasné, zda byl při zásahu poškozen i cyklus fresek ze 14. století. Místní představitelé ale hovoří o "vážném incidentu".

K úderu bleskem prý došlo již přede dvěma týdny. Teprve nyní se však informace dostaly na veřejnost, což považuje místní zastupitel Giuliano Pisani za skandální. Pisani zároveň dodal, že kapli ještě neviděl, a nedokáže proto posoudit, k jakému poškození mohlo dojít.

Soubor 38 Giottových fresek patří mezi jedno z vrcholných děl italského umění. Fresky, vytvořené nejspíš v letech 1305 až 1306, zobrazují život Krista a Poslední soud. Kaple, která prošla nákladnou restaurací, byla v roce 2012 zapsána na seznam Světového dědictví UNESCO.