Kvůli špatnému technickému stavu přestaly po Starém mostě postupně jezdit vlaky, pak automobily a v roce 2010 také autobusy městské hromadné dopravy.

Konstrukce Starého mostu postupně mizí.

Konstrukce Starého mostu postupně mizí.

FOTO: Ivan Vilček, Právo

O části mostové konstrukce projevilo zájem několik obcí na východním Slovensku. Části mostu by zde měly dál sloužit k překlenutí vodních toků. Nový Starý most by měl po rekonstrukci sloužit pěším, cyklistům a tramvajím. Kolejové spojení města s největším sídlištěm Petržalka na pravém břehu Dunaje je dlouhodobým plánem, který se snad konečně dočká realizace.

Nová konstrukce mostu by měla mít životnost sto let. Práce by měly trvat 24 měsíců. Pokud by se rekonstrukce nestihla do června 2015, město by muselo vrátit prostředky Evropské unie.

„Nová konstrukce mostu se postaví na petržalské straně Dunaje a postupně se bude nasouvat na pylony,“ uvedl primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. Šedozelenou barvu obnoveného mostu vybrali obyvatelé města v internetovém hlasování.

Dočasně osiřelé pilíře Starého mostu

Dočasně osiřelé pilíře Starého mostu

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Měnící se název nestaršího bratislavského most věrně kopíroval historické události, které se v tomto regionu odehrály. Původně se totiž jmenoval Most Františka Josefa a na jeho otevření v roce 1890 byl přítomen i sám císař. Za první Československé republiky nesl jméno Milana Rastislava Štefánika. Po roce 1945 byl obnoven pod jménem Most Rudé armády. Od roku 1989 se jmenoval jednoduše Starý most.

Od roku 1914 jezdila po mostě tramvaj, která spojovala tehdejší Prešporok s Vídní. V roce 1919 přešli po mostě českoslovenští legionáři, kteří vyhnali maďarské vojáky z Petržalky na pravém břehu Dunaje a tím připojili tuto část k městu i k první Československé republice.

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Na základě Mnichovské dohody se v roce 1938 stala Petržalka součástí Německé říše a Starý most se stal hraničním mostem. Na konci války vyhodila ustupující německá armáda most do povětří. Poškozený most byl obnoven v rekordně krátkém čase, když Rudá armáda využila levnou pracovní sílu - německé válečné zajatce.

Tato konstrukce vydržela až do dnešních dnů. Až do roku 1972 byl Starý most jediným bratislavským mostem. Dnes spojuje město a její městskou část Petržalka celkem pět mostů. Momentálně vlastně jen čtyři, protože ze Starého mostu zůstávají dočasně jen pilíře.