Babiš se soudu původně nechtěl zúčastnit, ale svůj názor změnil a cestu do Bratislavy spojí s jednáními se slovenskými ministry. Postupně bude jednat na slovenském ministerstvu financí, hospodářství a dopravy.

Harmonogram návštěvy ministra Babiše na Slovensku:
09:00 – setkání s ministrem financí
11:00 – setkání s ministrem hospodářství
12:30 – účast u soudního líčení ve věci žaloby proti slovenskému Ústavu paměti národa v souvislosti s archivními svazky, ve kterých je Babiš veden jako agent komunistické Státní bezpečnosti
15:30 – návštěva ministerstva dopravy
Zdroj: ČTK

V archivních svazcích vede ÚPN Babiše jako agenta StB. Babiš se u bratislavského soudu domáhá uznání, že je ve svazcích coby agent veden neoprávněně. Šéf ANO popírá, že by s StB vědomě spolupracoval. Připustil, že s ní jako pracovník zahraničního obchodu přišel do kontaktu, ale agentem nikdy nebyl.

Podle informací z osobního svazku se Babiš měl stát v roce 1980 důvěrníkem a v roce 1982 agentem StB pod krycím jménem Bureš. ÚPN našel v archivu ještě dva další svazky, podle nichž agent Bureš donášel StB a rovněž navštěvoval konspirační byt. Kompletní obsah spisů se nezachoval, protože spisy byly zčásti skartovány.

ÚPN si za pravostí spisů stojí

Bývalý důstojník StB Andrej Kuľha tvrdí, že spis o spolupráci Babiše s StB je zfalšovaný. Měli si ho vymyslet pracovníci bezpečnosti, aby si vylepšili služební hodnocení. Jeho verzi však další odborníci zpochybnili a ÚPN označil archivní svazky za hodnověrné.

Potvrdil to i šéf ÚPN Ondrej Krajňák pro Právo. „Evidence agentů StB podléhala dvojí kontrole. Nepředpokládáme, že by při evidenci mohlo docházet k vážným chybám. Z pohledu historie je ústav vnímá jako historické materiály s vážnou výpovědní hodnotou o období nesvobody během komunistického režimu, které byly vytvořeny systémem StB podle tehdy platných právních předpisů a interních směrnic. ÚPN proto nemá důvod pochybovat o jejich důvěryhodnosti,“ uvedl Krajňák.