Odborníci už tehdy upozorňovali, že skutečný počet Romů žijících na Slovensku je mnohem vyšší. Novou studii pod názvem Atlas romských komunit zveřejnil ve středu úřad zmocněnce slovenské vlády pro romské komunity.

Podílely se na ní slovenské i zahraniční instituce, jako Regionální centrum rozvojového programu OSN pro Evropu, Sdružení měst a obcí Slovenska, Prešovská univerzita a úřad zmocněnce vlády Slovenské republiky pro romské komunity.

Téměř polovina Romů žije rozptýlena mezi majoritou a větší část v 804 osadách na východním a zčásti i na středním Slovensku. Jedenáct procent zdejších obydlí nemá přístup k pitné vodě.

Čtvrtina Romů žije v banskobystrickém kraji, 24% v košickém a 23% v prešovském kraji. Naopak, nejméně Romů z celkové populace, pouze dvě procenta, žije v žilinském kraji. Celkově 153 slovenských obcí neeviduje žádné romské obyvatele.