Snowden, kterého už deset dnů nikdo neviděl, zřejmě přebývá v tranzitním prostoru moskevského letiště a rozhoduje se o svém dalším osudu. O politický azyl, který by ho ochránil před americkou justicí, požádal zhruba dvacítku zemí, žádná z nich ale zatím jeho žádost nepřijala. Ruským úřadům podle tamních médií dochází trpělivost a dávají stále jasněji najevo, že se chtějí Snowdena zbavit.

Aby prchající Američan obdržel azyl na Islandu, musel by vstoupit na islandskou půdu, což je nyní nereálné. Skupina islandských poslanců proto iniciovala návrh, aby mu bylo uděleno islandské státní občanství. V tom případě by automaticky dostal islandský pas a nutnost azylové žádosti by odpadla.

Návrh ale mezi zastupiteli nevyvolal velké pochopení a zákon byl po krátké rozpravě smeten se stolu.