Čísla byla překvapivá, protože se ukázalo, že v Německu žije o 1,5 miliónu lidí méně, než se odhadovalo na základě předchozích sčítání lidu.

Ta byla provedena v Západním Německu v roce 1987 a v bývalé Německé demokratické republice v roce 1981.

Německo má nejvíce obyvatel ze všech zemí EU.